švarkšti

švarkšti
švar̃kšti, -čia (-ta ), -tė KII117, K, , NdŽ; L 1. intr. Rtr, 619 kvarkti, kvarkšti (apie paukščius): Švarkščia antys R284, 379. Gaigalas švarkščia R119, 155. Pereklė višta švar̃kščia Skr. Šarkos švar̃kščia, po medžius lakstydamos Vdk. 2. intr. švokšti, džergžti, gergžti: Kaklas jam kimba ir balsas švar̃kšta JII105. Mun vė[ja]s į gerklę įpuolė, dėl to ir švar̃kšdamas bekalbu Lk. Jau mūsų vargonai pradeda švar̃kšti Up. Švar̃kšta kaip sudužęs katilas Krkl. 3. intr. kalbėti užkimusiu, švargždžiu balsu: Kad kaklas užkimęs, tad švarkšta J. Tėvas girtitelys išparpusiu balsu švarkštė Žem.krioguoti, krenkšti: Neatkosu, taip švarkštù Kv. 4. intr. JI279 ūžti, šniokšti: Šiose vietose (tarp akmenų) ir banga girgždėdama švarkščia . Jūra [žiemą] čeža, švarkščia . 5. intr. tarškėti, birbti: Ratelis tik zvimbia, minama pakoja kaži kaip švarkšdama taktą muša Pt. Grauždamiesi į medį, švilpoja švarkšdami drožtuvai . 6. tr., intr. Pun, Mrk, Alv kalbėti niekus, taukšti, plepėti: Dievaži, kad tu ir švarkštì – nei du, nei vienas Vlk. Švarkštì nei šį, nei tą, geriau tylėtai Jz. Tos bobos sueina ir švar̃kščia Krok. Nešvar̃kšk, kūmule, dovanai, neaušyk dantų, ba itep nebuvo Pls. Švar̃kščia ir švar̃kščia kap švarna Dsm. 7. tr. stengtis užkurti, įpūsti: Kadai tai švar̃kščia ji tą pečių Graž. \ švarkšti; įšvarkšti; nušvarkšti; pašvarkšti; prašvarkšti; prišvarkšti; sušvarkšti; užšvarkšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • švarkšti — švar̃kšti vksm. Gailiai̇̃s, švar̃kščiančiais balsai̇̃s jiẽ kaũlijo pinigų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • švarkštimas — švarkšti̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šverkšti — šver̃kšti, čia, tė 1. žr. švarkšti 1: Tankiame meldyne iki įkyrumo šverkštė švendrinė lakštingala A.Vien. 2. Grv žr. švarkšti 6: Šitas mūsų Jonelis tai šver̃kščia ir šver̃kščia, kai, rodos, jis ten buvo i viską matė Kls …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvankšti — kvañkšti, čia, tė intr., kvankšti K 1. sunkiai kvėpuoti, karkti, švankšti: Žmogus senatvėje pradėjo kvañkšti Pln. 2. N, J kosėti. 3. gergždžiančiu, užkimusiu balsu kalbėti, rėkti, švarkšti: Gaigalas labai gražiai kvañkščia, net dailu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušvarkšti — nušvar̃kšti, čia, nùšvarkštė intr. nušnekėti: Ale tu kad jau nušvarkšti, tai ne du, nei vienas Nmn. švarkšti; įšvarkšti; nušvarkšti; pašvarkšti; prašvarkšti; prišvarkšti; sušvarkšti; užšvarkšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašvarkšti — pašvar̃kšti, čia, pàšvarkštė intr. NdŽ 1. pakvarkti (apie antis). 2. pašvepluoti. švarkšti; įšvarkšti; nušvarkšti; pašvarkšti; prašvarkšti; prišvarkšti; sušvarkšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašvarkšti — prašvar̃kšti, čia, pràšvarkštė intr. sušvarkšti: Gaidžiukas suplasnojo sparnais ir prašvarkštė: „Ki ki ryk!…“ rš. švarkšti; įšvarkšti; nušvarkšti; pašvarkšti; prašvarkšti; prišvarkšti; sušvarkšti; užšvarkšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišvarkšti — prišvar̃kšti, čia, prìšvarkštė tr. Lkš pripasakoti niekų, pritauzyti, priplepėti: Tas Jonas prìšvarkštė nei šio, nei to: nei pačiam klausyt, nei kitam pasakyt Srj. Jis an manę, matyt, tęnai visko prìšvarkštė Dsm. švarkšti; įšvarkšti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušvarkšti — sušvar̃kšti, čia, sùšvarkštė intr. 1. BŽ173, NdŽ sukvarkti. 2. sušvokšti, sugergžti: Alio! – mano balsas sušvarkščia, matyt, nuo ilgo tylėjimo gerklė išdžiūvo V.Bub. švarkšti; įšvarkšti; nušvarkšti; pašvarkšti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšvarkšti — užšvar̃kšti, čia, ùžšvarkštė tr. pučiant užgesinti, neįkurti: Pūtei pūtei ir ùžšvarkštei ugnį Jrb. švarkšti; įšvarkšti; nušvarkšti; pašvarkšti; prašvarkšti; prišvarkšti; sušvarkšti; užšvarkšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”